از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
درمانگاه قلب
دکتر شهرام فیروزفر
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

درمانگاه قلب
دکترولی اله قاسمی
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

درمانگاه قلب
دکتر فهیمه صبور
متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه قلب
دکتر میترا ذاکر
متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه قلب
دکتر علی معصومی
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

درمانگاه قلب
دکتر بهروز تیزنوبیک
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

درمانگاه قلب
دکتر لیلا ترابی
متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه قلب
درمانگاه قلب
دکتر بابک بیاتی
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه قلب
دکتر مریم برکت
فلوشیپ نارسایی قلب

درمانگاه قلب
دکتر ایلناز بابک
متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه قلب
دکتر ابراهیم محمودی
فلوشیپ نارسایی قلب

صفحه 1 از 16